החזרה הכללית למפקד האוכלוסין
והדיור 2021 - סופרים אותך!
לכניסה לשאלון יש למלא את הפרטים הבאים:
תעודת זהות

יותר קל בדיגיטל מילוי אונליין של השאלון יחסוך פניות טלפוניות והגעת פוקדים אל הבתים
נתונים משפרים איכות חיים התשובות שלך יהפכו לנתונים שיעזרו לתכנן ולשפר את העתיד של כל תושבי ישראל
מחוייבים לפרטיות שלך פרטי הזהות שלך ישארו חסויים וישמשו אותנו רק לצרכים סטטיסטיים

אזהרה